پرنده مردنی است پرواز را به خاطر بسپار

شنبه 14 فروردین 1395 ساعت 15:12


اشتباه را یکبار تکرار میکنند

اما تو مدام در من تکرار میشوی

شاید همین   روزها 

تو ازمن زاده شوی

با همان چشمها 

با همان صدانظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.