پرنده مردنی است پرواز را به خاطر بسپار

دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 08:49

تمام شب
کورسوی دستانی
خواب را
درون
گنجه حبس میکند

وزش
ملایم
نگاهی
آرام
ارام
خاطرات را در من
خاموش میکند
می‌چرخد در من
چیزی
شبیه مرگ
چیزی
شبیه زندگی

نظرات (10)
سه‌شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 09:46
بنام خدا و با سلام و احترام به خوبیهای مدام
نوشتن بهانه است
برای اثبات ماندن تا فردا
رای لمس نگاه دلها و همراهی افکار
برای ترویج پاکی و نیکی شما و دلخوشی ما
برای ادامه دیده شدن در انتظار خواندنش
تکرار و تداوم خوبیهایت در انفجار احساس
برای یافتن هم دردی برای همیشه بودنت
نوشتن بهانه است

و تو حس ناب خوبیها
شاپرکی در خیال شبنمها
هوایی در هوس داغ دیروزها
تشنگی مهر و آبان پاییزها
با شعله های تند آذرش
گرمای داغ وجود تو
هزار دلخوشی افسردگان

نوشتن ادامه خودت هست و خوبیهایت
در کنار آفریدگان سالهایت
بنویس که قدر می دانند آنرا
تشنگان هر قطره زندگی
پاکترین خیال مدام وجود تو را
با همه هراس شکست خواب
و هچوم سرمای واقعیتها

پ ن: ارادتمند همیشگی خوبیهایتان و مشتاق سلامت و سربلندی و شادی مدام شما
پاسخ:
امتیاز: 0 0
یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 17:21
بنام خدا و با سلام و احترام
قدر این نوشته خوب دلسوختگان را بدان اگر مال خودش و برای شما نوشته باشد. من که خیلی شرمنده شدم و محظوظ

"همه ی آدم های خوب زندگی یک طرف، اما آنکه سکوتت را می فهمد چیز دیگری ست. در زمانه ای که شاید حرف هایت را کمتر کسی درک کرده باشد، شنیدن سکوت از چشم هایت کار هرکسی نیست.
همه ی آدم های خوب زندگی همانقدر خوب اند و دوست داشتنی اما بعضی ها جوری نگاهت را می خوانند که خودت انگشت به دهان میمانی ، ناغافل در چشمانت برق عجیبی می افتد، سرت را پایین می اندازی و در دلت بلند بلند میخندی
چه کیفی می دهد داشتن کسی که سکوتت را بخش به بخش بلد باشد، در عصری که حرف هایت را نمیشوند، کلامت را نمی فهمند و خاموشی ات را به سخره می گیرند ..!
پاسخ:
جناب دلسوختگان از همراهان بسیار بسیار عزیز و گرامی بنده هستند که در این مدت همیشه از نوشته های زیبایشان نهایت استفاده را برده ام و خرسندم که شما دوست بزرگوار نیز از خواندن آن لذت بردید.
امتیاز: 1 0
دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 19:46
بنام خدای خوبان و با میلیونها سلام و ارادت
پرنده سبکبال خوبیها
بازهم بنویس از فراز خوبیهایت

ازحس ناب هر پرواز سرخ
یا از چشمان ابری خاطرات خوبان
یا از لمس نگاهی دلواپس دیده شدن

که مشتاقانی تشنه اند
به همین نوشته های خوبت
و خیال خوش خوب بودنت

بنویس که سرگرمی روزگار ما
همین اندک قطره های زندگی است.

بنویس که شهد ناب پاییز نزدیک است
باشوق مهر و آبانش
با شعله های مست و سرکش آذرش

و شوق تولد آذرباد سرزمین گردآفرینها

پ ن: ارادتمند همیشگی خوبیهایتان و مشتاق سلامت و سربلندی و شادی مدام شما
پاسخ:
سپاسگزارم بزرگوار
امتیاز: 1 0
یکشنبه 1 مرداد 1396 ساعت 12:43
همه ی آدم های خوب زندگی یک طرف ،
اما آنکه سکوتت را می فهمد چیز دیگری ست .

در زمانه ای که شاید حرف هایت را کمتر کسی درک کرده باشد ،
شنیدن سکوت از چشم هایت کار هرکسی نیست .

همه ی آدم های خوب زندگی همانقدر خوب اند و دوست داشتنی اما بعضی ها جوری نگاهت را می خوانند که خودت انگشت به دهان میمانی ، ناغافل در چشمات
برق عجیبی می افتد ،
سرت را پایین می اندازی و در دلت بلند بلند میخندی

چه کیفی می دهد داشتن کسی که سکوتت را بخش به بخش بلد باشد ،
در عصری که حرف هایت را نمیشوند ،
کلامت را نمی فهمند ،
و خاموشی ات را به سخره می گیرند ..!
پاسخ:
امتیاز: 1 0
پنج‌شنبه 29 تیر 1396 ساعت 12:18
شاید این متن زندگی خیلی ها رو تغییر بده .

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﻠﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ …
ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ …
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺷﺪﺕ ﺁﺏ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ …
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺠﺎﺗﺘﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺮﺩ !!!
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﺗﻮﻥ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺮﺩ !!!
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ .
ﺍﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .…
ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﺖ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻫﺴﺖ …
ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﺎ ﺷﻨﻮﺍﺳﺖ .
دﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !

‏( ﻧﺎﺷﻨﻮﺍ ﺑﺎﺵ ﻭﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ‏) ‏
پاسخ:
دقیقا همینطوره
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 27 تیر 1396 ساعت 12:31
دو نکته مهم :

1) یاد بگیریم
در اوج شکست
و نا امیدی هم باید
امید داشت و دست
از تلاش نکشیم ..!

2) با تکبر و خودخواهی
آنچه که داری
از دست خواهی داد ..!
پاسخ:
امتیاز: 0 0
یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 11:49
سلام

ما خواب هستیم زندگی ما رویاست؛ ولی روزی از خواب بیدار خواهیم شد ...
بلی !

بیزارم از دلبری که برای بی تفاوتی هایش
اعتماد داشتن به تو را، بهانه کند!
من سوالم، پُر پرسیدن و بی هیچ جواب
مرده‌شورِ شب و روزِ من و این حالِ خراب

پاسخ:
درود برشما جالب بود
امتیاز: 0 0
شنبه 24 تیر 1396 ساعت 14:29
شب فراق تو
هر شب که هست
یلدایی‌ست ...


" سعدى "
پاسخ:
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 22 تیر 1396 ساعت 02:11
نه دریا، نه باران
ترا ـ هرچه هستی ـ
شبیه خودت دوست دارم.
پاسخ:
سپاس گرامی
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 20 تیر 1396 ساعت 09:07
بنام خدا و با سلام

وقتی هجوم مرگ و فرصت زندگی
شبیه هم می شوند
وقتی خاطرات هم پر خطر می شوند
زندگی نمی شود
جز در هراس هزار ترس

ته مانده خنده های قدیم هم
می شود لبخند کمرنگی در قاب آینه

حس ناب زندگی
از برق چشمان هم می رود

همه دلخوشی هم می شود
فرصت شاید یک اتفاق

شما را خدا نکند،
من اما هزار بار اینگونه زیسته ام
هر بار با ترس نبودنت یا خیال غمت

پ ن: ارادتمند همیشگی خوبیهایتان و مشتاق سلامت و سربلندی و شادی مدام شما
پاسخ:
امتیاز: 0 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.